PHIM BỘ
Vụ Án Cây Trâm Vàng (2015) The Female Assassins In The Palace (2015)
Vũ Lạc Truyền Kỳ: Mộc Phủ Phong Vân 2 (2016) Legend of SouthWest Dance and Music (2016)
Xuyên Không Kỳ Án (2015) In The Dream To Find The Answer (2015)
Bán Yêu Khuynh Thành (2016) Demon Girl (2016)
Cát Tường Thiên Bảo (2016) Lucky Tianbao (2016)
Đàm Hoa Mộng (2016) Epiphyllum Dream (2016)
Ngũ Thử Náo Đông Kinh (2016) The Three Heroes And Five Gallants (2016)
Sóng Gió Bạch Gia - Lục Thê Tử (2013) The War Of Beauties (2013)
Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) Border Town Prodigal (2016)
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 1 (2016) Noble Aspirations (2016)
Lục Phiến Môn (2016) The Legend Liu Shan Men (2016)
Bích Huyết Thư Hương Mộng (2016) A Scholar Dream Of Woman (2016)
Thạch Cảm Đang: Thạch Thiên Liệt Truyện (2016) Dare Stone Male Tiandong (2016)
Công Công Xuất Cung (2016) Short End Of The Stick (2016)
Cuộc Chiến Thời Trang (2016) Fashion War (2016)
Mặt trăng ôm mặt trời (2012) The Moon Embracing the Sun (2012)
Mr. Bean (2017) Mr. Bean (2017)
Như Ý Cát Tường (2003) The Luckiest Man (2003)