PHIM BỘ
Thần Thám Cao Luân Bố (2013) Bullet Brain (2013)
Bảy Chị Em (2001) Seven Sisters (2001)
Cô Cảnh Sát Đi Tuần (1983) Woman On The Beat (1983)
Sàn Đấu Cuộc Đời - Quyền Vương (2012) Gloves Come Off (2012)
Anh Hùng Thượng Hải (1993) The Hero From Shanghai (1993)
Bạch Phát Ma Nữ (1986) The Romance Of The White Hair Maiden (1986)
Hào Môn Ngụy Trang - Kẻ Giàu Có Bần Tiện (1994) Filthy Rich (1994)
Tình Yêu 4 Mùa - Luyến Ái Quý Tiết (2013) Season Of Love (2013)
Tiên Phàm Kỳ Duyên (1988) The New Matchmaker (1988)
Tòa Nhà Kim Tiêu 2 (2022) Barrack O Karma 2 (2022)
Tế Công - La Hán Phục Mệnh (1995)
Cảnh Sát Thép (2019) The Defected (2019)
Tòa Nhà Kim Tiêu (2019) Barrack O Karma (2019)
Trở Về (2022) Jade Communion (2022)
Hộ Vệ Thầm Lặng - Ảm Dạ Thủ Hộ Giả (2022) Against Darkness (2022)
Lý Lẽ Con Tim - Luật Sư Phi Thường (2006) Bar Bender (2006)
Khinh Công (2022) Go With The Float (2022)
Bằng Chứng Thép 5 (2022) Forensic Heroes Season 5 (2022)