PHIM BỘ
Quân Chủng Vũ Trụ 1 (2020) Space Force 1 (2020)
Quân Chủng Vũ Trụ 2 (2022) Space Force 2 (2022)
Vương Triều Cuối Cùng 5 (2022) The Last Kingdom 5 (2022)
Quái Vật Cracow 1 (2022) Cracow Monsters 1 (2022)
Truy Bắt Kẻ Sát Nhân 2 (2022) Catching Killers 2 (2022)
Truy Bắt Kẻ Sát Nhân 1 (2021) Catching Killers 1 (2021)
Chúng Ta Không Biết Yêu (2021) Why Women Love (2021)
Nửa đêm tại Pera Palace 1 (2022) Midnight at the Pera Palace 1 (2022)
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi 1 (2017) Mr. Bodyguard 1 (2017)
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi 2 (2017) Mr. Bodyguard 2 (2017)
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi 3 (2017) Mr. Bodyguard 3 (2017)
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi 4 (2017) Mr. Bodyguard 4 (2017)
Bước Tiến Của Thời Trang (2020) Next In Fashion (2020)
Cảnh Sát Tân Binh (2022) Rookie Cops (2022)
Ngày Xửa Ngày Xưa...  Nhưng Không Còn Nữa 1 (2022) Once Upon a Time... Happily Never After 1 (2022)
Học Viện Cảnh Sát (2021) Police University (2021)
Bản Lĩnh Tuổi Trẻ (2022) Freedom Memories (2022)
Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh (2021) Love Scenery (2021)