PHIM BỘ
Mẹ Vợ Rực Rỡ (2017) The Tofu War (2017)
Võ Đang Nhất Kiếm (2021) The Ultimate Sword (2021)
Thế Giới Không Gian Lận (2020) The World Is Not Fraudulent (2020)
Mười Anh Em (2005) Ten Brothers (2005)
Người Chồng Ghen Tuông (1988) Games People Play (1988)
Phi Nữ Chính Truyện - Phép Nhiệm Màu (2010) Fly With Me (2010)
Trung Gian Và Thành Thật (1991) Brother Cry For Me (1991)
Ma Thổi Đèn- Vân Nam Trung Cốc (2021) Candle In The Tomb- The Worm Valley (2021)
Ánh Nắng Nửa Đêm (1990) When Things Get Tough (1990)
Ông Xã Vạn Tuế (2010) My Better Half (2010)
Má Vợ Và Con Rể (1989) My Son In Law (1989)
Kỳ Hiệp Thẩm Thắng Y (1979) The Roving Swordsman (1979)
Sóng Gió Vương Triều (2011) Relic Of An Emissary (2011)
Học Đường Uy Long (1992) The Butcher School Master (1992)
Kẻ Vô Gia Cư - Không Một Mái Nhà (1993) For Home's Sake / Kẻ Vô Gia Cư (1993)
Bước Qua Ranh Giới 1 (2017) Legal Mavericks 1
Bước Qua Ranh Giới 2 (2020) Legal Mavericks 2 (2020)
Lực Lượng Phản Ứng (2021) Armed Reaction (2021)