PHIM BỘ
Du Kiếm Giang Hồ (2006) Vagabond Vigilante (2006)
Quyết Không Khuất Phục (1983) The Final Verdict (1983)
Nộ Hải Cô Hồng (1991) Drifters (1991)
Nhật Nguyệt Tranh Hùng - Thiên Lang Kiếp (1988) Tin Long Kip (1988)
Huynh Đệ Song Hành (1997) Old Time Buddy (1997)
Hoàng Đại Tiên - Phổ Độ Chúng Sinh (1986) The Legend Of Wong Tai Sin (1986)
Như Lai Thần Chưởng - Tái Chiến Giang Hồ (1993) The Buddhist Strikes Back (1992)
La Hán Tái Thế - Hòa Thượng Xôi Thịt (1996) The Legend Of Jigong (1996)
Kỳ Ảo Nhân Gian Thế (1990) The Serpentine Romance (1990)
Kỳ Hiệp Thẩm Thắng Y (1979) The Roving Swordsman (1979)
Mỹ Vị Thiên Vương (1997) A Recipe For The Heart (1997)
Long Tại Giang Hồ (1992) Spirit Of The Dragon (1992)
Giáo Sư Ưu Ái - Xin Chào Thầy (1994) Class Of Distinction (1994)
Vụ Án Hình Sự - Hồ Sơ Trinh Sát 5 (2003) Detective Investigation Files 5 (2003)
Đắc Kỷ Trụ Vương (2001) Gods Of Honour (2001)
Anh Hùng Nặng Vai (1996) Weapons Of Power (1996)
Diệt Ma Hiệp Đạo - Ma Đạo Tranh Bá 2 (1996) Vampire Expert 2 (1996)
Anh Hùng Thủy Hử - Anh Hùng Truyền Thuyết (1992) Story Of The Water Margin (1992)