PHIM BỘ
Thiếu Gia Vùng Tây Quan - Gia Tộc Hào Môn (2003) Point Of No Return (2003)
Song Diện Thần Thám (2021) Master, Wait a Moment (2021)
Bác Sĩ Nhi Khoa (2021) Kids Lives Matter (2021)
Bóng Vua (2005) The Prince's Shadow (2005)
Biệt Đội Tơ Hồng (2019) Flower Crew Joseon Marriage Agency (2019)
Chuyện Nhà Poong San (2019) What's Wrong, Poong-sang (2019)
Giọt Máu Thiện Ác (1990) Blood Of Good And Evil (1990)
Bản Lĩnh Đại Thiên Kim (2013) The Day Of Days (2013)
Triệu Phú Bất Đắc Dĩ (1987) The Wacky Wife (1987)
Âm Thanh Tội Phạm 4 (2021) Voice 4 (2021)
Bản Sao (2009) Hổ Phụ Sinh Hổ Tử (2009)
Âm Thanh Tội Phạm 3 (2019) Voice 3 (2019)
Âm Thanh Tội Phạm 2 (2018) Voice 2 (2018)
Âm Thanh Tội Phạm 1 (2017) Voice 1 (2017)
Bí Ẩn Căn Phòng Số 9 (2018) Room Number Nine (2018)
Nữ Thanh Tra Tài Ba (2021) One The Woman (2021)
Bi Kịch Thượng Lưu (2021) The Road: The Tragedy of One (2021)
An Gia Thiên Hạ - Chuyên Gia Nhà Đất (2020) I Will Find You A Better Home (2020)