PHIM BỘ
Loan Đao Phục Hận - Nguyệt Tròn Thần Đao (1997) Against The Blade Of Honor (1997)
Cỗ Máy Thời Gian (2001) A Step Into The Past (2001)
Không Thể Khuất Phục - Vân Hải Ngọc Cung Duyên (2002) Lofty Waters Verdant Bow (2002)
Đại Náo Quảng Xương Long (1997) Time Before Time (1997) Tvb
Anh Hùng Cái Thế - Cái Thế Hào Hiệp (1989) The Final Combat (1989)
Hán Sở Kiêu Hùng (2004) The Conquerors Story (2004)
Khử Tà Diệt Ma 3 (2004) My Date With A Vampire 3 (2004)
Tình Yêu Sự Nghiệp - 40 Tuổi Đời Một Mái Ấm (1995) Forty Something (1995)
Bí Ẩn Trong Nhà Hát (1999) A Loving Spirit (1999)
Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ (2008) The Four (2008)
Bước Nhảy (2007) Steps (2007)
Quá Khứ Và Hiện Tại (2003) The King Of Yesterday And Tomorrow (2003)
Vận Mệnh Hoa Sơn Trà Của Hứa Thuần Thuần (2021) A Camellia Romance (2021)
Ván Bài Gia Nghiệp (2011) The Rippling Blossom (2011)
Hồng Ân Thái Cực Quyền (2008) The Master Of Tai Chi (2008)
Đông Cung Tây Lược (2012) Queens Of Diamonds And Hearts (2012)
Bồ Tùng Linh (2010) Ghost Writer (2010)
Bí Mật Bảo Tàng (2006) The Biter Bitten (2006)