PHIM BỘ
Tiểu Lý Phi Đao (1995) The Romantic Swordsman (1995)
Thần Quyền Vô Địch (2000) The Kung Fu Master (2000)
Hoàng Đế Lưu Manh (2016) Rogue Emperor (2016)
Kỳ Án Nhà Thanh - Gối Thần Kỳ Án 2 (2010) A Pillow Case Of Mystery 2 (2010)
Chuyển Thế Kinh Tình (2002) The Battle Against Evil (2006)
Kỳ Án Nhà Thanh - Gối Thần Kỳ Án 1 (2006) A Pillow Case Of Mystery (2006)
Kẻ Đánh Thuê - Nghĩa Hậu Sinh (2009) You Are Hired (2009)
Độc Cô Hoàng Hậu (2019) Queen Dugu (2019)
Công Lý Và Danh Lợi (2010) The Men Of Justice (2010)
Bao Thanh Thiên: Bích Huyết Đan Tâm (2011) Justic Pao  (2011)
Bao Thanh Thiên: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (2010) Justic Pao  (2010)
Thục Sơn Kỳ Hiệp 2: Tiên Lữ Kỳ Duyên (1991) The God And The Demons Of Zu Mountain Saga (1991)
Hoàng Phi Hùng Tái Xuất Giang Hồ (1991) Man From Guang Dong (1991)
Nam Hiệp Triển Chiêu (1993) The Conspiracy Of The Eunuch (1993)
Tiết Cương Phản Đường (1986) Destined To Rebe (1986)
Mộc Quế Anh Thập Nhị Quả Phụ Chinh Tây (1998) The Heroine Of The Yangs 2 (1998)
Phương Thế Ngọc Và Vua Càn Long (1994) The Emperor And I (1994)
Lực Lượng Chống Lừa Đảo (1997) Corner The Con Man (1997)