PHIM BỘ
Công Lý Bất Dung - Không lùi bước (2006) No Turning Back (2006)
Con Sẽ Báo Thù (2016) The Master of Revenge (2016)
Cục Cưng Rắc Rối (2012) My Kids Give Me a Headache (2012)
Đấu Trí (2008) Catch Me Now (2008)
Đại Lão Gia Sau Bức Màn (2009) Man In Charge (2009)
Cục Trinh Thám Thiếu Niên Dân Quốc (2019) Young Blood Agency (2019)
Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển (2021) Hometown Cha-cha-cha (2021)
Dẫu Mưa Hay Nắng (2017) Just Between Lovers (2017)
Chàng Điệp Viên Nhà Bên - Điệp Viên Terius (2018) Terius Behind Me (2018)
Bộ Bộ Sát Cơ (2012) Trappde (2012)
Cuộc Đối Đầu Sinh Tử - Cửu Phản Uy Long (1992) Crime Fighters (1992)
Bạo Phong Nhãn - Mắt Bão (2021) Storm Eye (2021)
Cô Gái Trích Tinh (1989) Battle Of The Heart (1989)
Con Chúng Mình Là Nhất (2021) Plan B
Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (2019) Novoland Eagle Flag (2019)
Hoán Đổi Chân Tướng (2021) Take Two (2021)
Đội Điều Tra Đặc Biệt 1 - Hữu Duyên Kỳ Án 1 (2008) DIE Again (2008)
Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 - Hữu Duyên Kỳ Án 2 (2009) DIE Again (2009)