PHIM BỘ
Công Ty Quảng Cáo - Tham Vọng (2023) Agency (2023)
Bảo Vệ Thành Chủ Đại Nhân (2023) My Uncanny Destiny (2023)
Đại Tần Đế Quốc 4 (2020) The Qin Empire 4 (2020)
Hương Rượu Tình Nồng (2002) Country Spirit (2002)
Khóa Học Yêu Cấp Tốc (2023) Crash Course in Romance (2023)
Ba Mạng Sống (2022) Triptych (2022)
Bí Mật Bị Vùi Lấp 3 (2022) Outer Banks 3 (2022)
Thám Tử Thần Toán (2015) Officer Geomancer (2015)
Tân Thiên Long Bát Bộ (2013) Demi Gods And Semi Devils (2013)
Nữ Hoàng Văn Phòng - Cây To Gió Lớn (2010) Ol Supreme (2010)
Nữ Tỷ Phú (2019) Woman Of 9.9 Billion (2019)
Tham Vọng Rực Đỏ (2022) Red Balloon (2022)
Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 (2021) Swords Of Legends 2 (2021)
Tài Xế Taxi 1 (2021) Taxi Driver 1 (2021)
Y Phi Khó Giữ 3 (2020) Princess at Large 3 (2020)
Y Phi Khó Giữ 2 (2020) Princess at Large 2 (2020)
Y Phi Khó Giữ 1 (2018) Princess At Large 1 (2018)
Tình Xa Vạn Kiếp (2018) Tang Dynasty Tour (2018)