PHIM BỘ
Ba Nữ Cảnh Sát Thiện Xạ - Liêm Chính Du Tình (1995) Corruption Doesn't Pay (1995)
Ông Bố Vô Địch (2018) Invincible Daddy (2018)
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (2020) Go Ahead (2020)
Ngọc Chiêu Lệnh Phần 2 (2021) No Boundary Season 2 (2021)
Ngọc Chiêu Lệnh Phần 1 (2021) No Boundary Season 1 (2021)
Bằng Chứng Ngoại Tình (2020) Goodbye, My Love (2020)
Cửu Lưu Bá Chủ (2020) Overlord (2020)
Kẻ Thế Vai (2018) Doppelganger (2018)
Ai Nói Tôi Không Thể Kết Hôn (2020) Get Married Or Not (2020)
Chung Cực Bút Ký (2020) Ultimate Note (2020)
Cẩm Y Vệ (1988) The Court Secret Agent (1988)
Thần Tiễn - Mắt Diều Hâu (2021) Hawkeye (2021)
Thiên Tầm Kỳ Biến - Thiên Tầm Biến 2 (1993) Reincamated 2 (1993)
Tứ Đại Tài Tử (2000) Legendary Four Aces (2000)
Thập Tam Muội (1983) The Legend Of The Unknows (1983)
Quy Luật Sống Còn (2003) Survivor's Law (2003)
Tây Du Ký Phần 2 (1998) Journey To The West 2 (1998) Tvb
Tây Du Ký Phần 1 (1996) Journey To The West 1 (1996) Tvb