PHIM BỘ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004) Full House (2004)
Bác Sĩ Nhỏ (2020) Little Doctor (2020)
Thiên Kim Háo Sắc (2019) Unique Lady (2019)
Đệ Nhất Mai Mối (2019) Little Matchmaker In Great Zhou (2019)
Danh Tiếng Gia Tộc (2022) Modern Dynasty (2022)
Trợ Lý Thiên Vương (2022) Assistant Of Superstar (2022)
Tòa Án Lương Tâm - Loại Hình Pháp Thứ Ba (1994) Tòa Án Lương Tâm (1994)
Liêu Trai Tứ Đại Kỳ Nữ (2007) The Faries Of Liaozhai (2007)
Phong Cách Đàn Ông (1998) Feminine Masculinity (1998)
Phóng Viên Hào Hùng - Vô Miện Cấp Tiên Phong (1989) Mo Ming Kap Sin Fung (1989)
Sóng Gió Chỉ Cấm Thành - Hoan Hỷ Du Long (1998) Happy Flying Dragon (1998)
Tòa Án Vị Thành Niên (2022) Juvenile Justice (2022)
Yên Ngữ Phú (2022) The Autumn Ballad (2022)
Tiêu Thập Nhất Lang: Bảo Đao Tầm Chủ (2002) The Eleventh Son (2002)
Nhất Kiếm Trấn Thần Châu (1978) One Sword (1978)
Nhất Đại Gian Hùng (1993) Race-course Fever / Mã Trường Phong Vân (1993)
Thám Tử Lừng Danh (2004) To Catch The Uncatchable (2004)
Kính Song Thành (2022) Mirror: Twin Cities (2022)