PHIM BỘ
Sàn Đấu Huynh Đệ (2018) Fist Fight (2018)
Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (1998) The New Adventure Of Wisely (1998)
Vân Tịch Truyện (2018) Legend Of Yun Xi (2018)
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 (2016) Noble Aspirations 2 (2016)
Phù Thủy Trong Gương (2016) Mirror Of The Witch (2016)
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (2017) Once Upon A Time (2017)
Vua Cờ Bạc - Bịp Vương Tranh Bá (1992) The Stake (1992)
Võ Lâm Ngũ Bá (1988) Five Grand Masters (1988)
Tửu Thần (2016) Drinking Solo (2016)
Nhất Đại Thiên Kiều (1991) Legend Of A Beauty (1991)
Nhất Đỏ Nhì Đen 8: Điêu Hùng Tranh Bịp (2003) Who Is The Winner 8 (2003)
Nhất Đen Nhì Đỏ 7: Song Thiên Chí Tôn (2002) Who Is The Winner 7 (2002)
Nhất Đen Nhì Đỏ 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đâu (2000) Who Is The Winner 6 (2000)
Nhất Đen Nhì Đỏ 5: Song Thiên Tranh Bịp (1998) Who Is The Winner 5 (1998)
Nhất Đen Nhì Đỏ 4: Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ (1996) Who Is The Winner 4 (1996)
Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng (1981) Young Wong Fei Hung (1981)
Phù Dao Hoàng Hậu (2018) Legend Of Fuyao (2018)
Sóng Thần Hạc Kiếm – Hạc Khiếu Cửu Thiên (1994) Web Of Deceit (1994)