PHIM BỘ
Yêu Em Lúc Ngây Thơ (2022) Childhood In A Capsule (2022)
Mạt Đại Ngự Y (2016) The Last Healer In Forbidden City (2016)
Long Hổ Tranh Hùng (2000) Time Off (2000)
Nghèo Học Làm Sang (2022) Get On A Flat (2022)
Quan Thế Âm (1985) The Reincarnated Princess (1985)
Kinh Hoa Xuân Mộng (1980) Yesterdays Glitter (1980)
Người Hùng Blouse Trắng (2019) Big White Duel (2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ (1988) The Saga Of The Lost Kingdom (1988)
Thẩm Phán Ác Ma (2021) The Devil Judge (2021)
Thần Thám Đại Tài (2020) The Sleuth Of Ming Dynasty (2020)
Người Lạ Mặt Song Sinh (2022) Stranger Anniversary (2022)
Người Yêu Muôn Thuở (1993) Eternity (1993)
Truy Hồi Công Lý (2020) Burning (2020)
Khách Sạn Vui Vẻ (2005) Fantasy Hotel (2005)
Hoa Hồng Xanh (2005) Green Rose (2005)
Giọt Lệ Hoàng Gia (2019) Royal Nirvana (2019)
Kiển Trấn Kỳ Duyên (2018) The Chronicles Of A Town Called Jian (2018)
Lâu Đài Tham Vọng (2018) Sky Castle (2018)