PHIM BỘ
Điệp Vụ Không Giờ (1990) A Cop Story (1990)
Cốt Nhục Tình Thâm - Thân Tình (1980) The Brothers (1980)
Chuyện Tình Đôi Ta (1991) A Tale of One City (1991)
Chuyện Tình Biên Duyên - Câu Chuyện Tình Đời (1995) Hand of Hope (1995)
Chuyến Xe Vận Mệnh (1991) Beyond Trust (1991)
Cuộc Đánh Độ Vận Mệnh (1992) Bet On Fate (1992)
Cuộc Đời Diễn Viên (1995) From Act To Act (1995)
Cuộc Đời Sa Đọa - Nợ Tình Chưa Phai (1995) Debts Of A Life Time (1995)
Cửu Nguyệt Ưng Phi (1986) Condor In September (1986)
Cuộc Đời Qua Ống Kính (1986) The Movie Maze (1986)
Đặc Cảnh Mạnh Nam (1984) The Young Detective (1984)
Đặc Vụ Truy Kích (2009) Emergency Unit (2009)
Danh Môn (1988) Withered In The Wind (1988)
Đặc Cảnh Hoàng Gia (1989) The Righteous Cops (1989)
Đại Tướng Quân (1982) The General (1982)
Chuyện Đường Phố (2000) Street Fighters (2000)
Bảy Chị Em (2001) Seven Sisters (2001)
Bí Ẩn Trong Nhà Hát (1999) A Loving Spirit (1999)