PHIM BỘ
Lệnh Truy Nã (1997) Liêm Chính Truy Tập Lệnh (1996)
Giây Thứ 12 (2021) The Twelfth Second (2021)
Thái Ngạc Và Tiểu Phụng Tiên - Oan Trái Tình Nồng (2009) In The Chamber Of Bliss (2009)
Những Thiên Sứ Vô Danh (2004) Angels Of Mission (2004)
Giữ Lại Tình Yêu - Tình Yêu Ngờ Vực (2010) Suspects In Love (2010)
Nữ Thị Trưởng - Cô Thị Trưởng Đa Tình (2009) City Hall (2009)
Quý Phu Nhân (2014) Noble Woman (2014)
Tần Thủy Hoàng (1986) The Rise of the Great Wall (1986)
Tần Thủy Hoàng (1987) The Rise of the Great Wall (1987)
Xin Chào Quái Vật - Bản Thái (2021) Remember You (2021)
Lộc Đỉnh Ký (1998) The Duke of Mount Deer (1998)
Phía Sau Khung Cửa Sổ (2021) Show Window: The Queen's House (2021)
Hiệp Khách Hành (1989) Hap Hak Hang (1989)
Cửu Giang Thập Nhị Phường (2011) River Of Wine (2011)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009) The Heaven Sword And The Dragon Sabre (2009)
Bố Y Thần Tướng (2006) Face To Fate (2006)
Thái Cực Trương Tam Phong 2 - Du Hiệp Trương Tam Phong (1981) Tai Chi Master 2 (1981)
Thái Cực Trương Tam Phong (1980) Tai Chi Master (1980)