PHIM BỘ
Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu (2020) Begin Again (2020)
Vũ Động Càn Khôn (2018) Martial Universe (2018)
Ngay Lúc Em Toả Sáng (2021) Shining Like You (2021)
Hào Quang (2021) The Justice (2021)
Nguyện Vọng Trí Mạng (2021) Wisher (2021)
Thập Nhị Đàm - Mười Hai Truyền Thuyết (2021) Twelve Legends (2021)
Đoạn Thế Điêu Hùng (1994) The Movie Tycoon (1994)
Độn Giáp Kỳ Binh - Kỳ Môn Độn Giáp (1988) Brothers Under The Skin (1988)
Đoạn Tình Song Tử - Đào Khí Song Tử (1994) Two Of A Kind (1994)
Đội Chống Tệ Nạn (1998) Crimes Of Passion (1998)
Đồng Thoại Nơi Đô Thị (1993) Romance Beyond (1993)
Dưới Ánh Mặt Trời (1985) Under The Sun (1985)
Đường Đua Ác Liệt (2001) On The Track Or Off (2001)
Đường Lang Tiểu Tử - Song Hùng Vô Địch (1994) The Kung Fu Kid (1994)
Hương Sắc Cuộc Đời - Duyên Tình Muôn Sắc (1994) Colourful Life (1994)
Tình Yêu Sự Nghiệp - 40 Tuổi Đời Một Mái Ấm (1995) Forty Something (1995)
Luyến Mộ (2021) The King's Affection (2021)
Diêm Vương Truyền Kỳ (1995) The King Of Hades (1995)