Phim Bộ
Học Cảnh Truy Kích (2009) Emergency Unit (2009)
Cạm Bẫy Thương Trường - Dữ Điệp Đồng Mưu (2017) Provocateur (2017)
Tứ Giác Tình Yêu (2011) 4 In Love (2011)
Triều Bái Võ Đang (2015) Wudang Rules (2015)
Thư Hùng Bịp Vương - Kẻ Lừa Đảo Trung Thực (1993) Being Honest (1993)
Tế Công (1997) Legend Of Master Chai (1997)
Tâm Lý Truy Hung (2017) My Dearly Sinful Mind (2017)
Song Long Đại Đường (2004) Twin Of Brothers (2004)
Quy Luật Sống Còn (2003) Survivor's Law (2003)
Miêu Thúy Hoa (1997) Lady Flower Fist (1997)
Hội Đồng Cứu Vợ (2019) Wife, Interrupted (2019)
Chuyên Gia Gỡ Rối - Sát Cục Chuyên Gia (2015) The Fixer (2015)
Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 (2009) Curious Detective 2 / D.i.e Again 2 (2009)
Đắc Kỷ Trụ Vương (2001) Gods Of Honour (2001)
Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp (2001) Love Is Beautiful (2001)
Tòa Nhà Kim Tiêu (2019) Barrack O Karma (2019)
Thần Thám Cao Luân Bố (2013) Bullet Brain (2013)
Pháp Sư Bất Đắc Dĩ (2017) The Exorcist's Meter (2017)