PHIM BỘ
Cuộc Đời Tươi Đẹp - Sóng Gió Cuộc Đời (2001) Reaching Out (2001)
Nhất Đại Gian Hùng (1993) Race-course Fever / Mã Trường Phong Vân (1993)
Số Vận Đời Cảnh Sát (1989) The Joy Of Being Simple (1989)
Tình Tựa Ánh Hồng (1984) Rainbow Round My Shoulder (1984)
Bách Linh Đàm (2021) Bai Ling Tan (2021)
Chơi Với Ma (2015) Ghost Of Relativity (2015)
Chuyện Nhà Họ Quách (2021) The Kwoks And What (2021)
Cuộc Chiến Thế Kỷ (2000) Divine Retribution (2000)
Cuộc Hẹn Tử Thần (2011) Men With No Shadows (2011)
Cửu Giang Thập Nhị Phường (2011) River Of Wine (2011)
Đứa Con Ngoại Tộc (2014) Over Achievers (2014)
Hải Quan Tinh Anh (2021) The Line Watchers (2021)
Nam Thần Xuyên Thời Gian (2017) A General, A Scholar And An Eunuch (2017)
Những Người Bạn (2016) House Of Spirits (2016)
Phận Nữ Long Đong (2005) Women On The Run (2005)
Thần Thám Đại Tài (2020) The Sleuth Of Ming Dynasty (2020)
Tiền Thế Oan Gia - Oan Gia Kiếp Trước (1995) The Trail Of Love (1995)
Trùng Sinh (2020) Reborn (2020)