PHIM BỘ
Thái Cực Trương Tam Phong 2 - Du Hiệp Trương Tam Phong (1981) Tai Chi Master 2 (1981)
Thái Cực Trương Tam Phong (1980) Tai Chi Master (1980)
Danh Y Vượt Thời Gian (2012) Time Slip Dr. Jin (2012)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994) The Heaven Sword And The Dragon Sabre (1994)
Tân Tiểu Ngũ Nghĩa (1987) Magnificent Five (1987)
Cẩm Y Chi Hạ (2019) Under The Power (2019)
Thiên Trường Địa Cửu (1997) Fated Love (1997)
Thanh Xà Và Bạch Xà (2001) Madam White Snake (2001)
Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) Scarlet Heart (2011)
Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ (2021) Ice Heart In Jade Pot (2021)
Kính Song Thành (2022) Mirror: Twin Cities (2022)
Thiên La Địa Võng (1990) Heaven's Retribution (1990)
Nữ Hoàng Seondeok (2009) The Great Queen Seondeok (2009)
Bao Thanh Thiên (2008) Justice Bao (2008)
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5 - Vân Chi Phàm (2016) Chinese Paladin 5 (2016)
Thần Thám Lý Thuần Phong (2012) Lý Thuần Phong Kỳ Án (2012)
Tân Kinh Hoa Yên Vân (2014) New Moment In Peking (2014)
Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành (2016) Singing All Along (2016)