PHIM BỘ
Thần Thám Lý Kỳ (1998) Old Time Buddy To Catch A Thief (1998)
Tỳ Vết Của Ngọc (2010) Sisters Of Pearl (2010)
Vạn Phụng Chi Vương (2011) Curse Of The Royal Harem (2011)
Đại Đao Hào Hiệp (1990) The Legendary Hero (1990)
Bảy Công Chúa (2021) Battle of the Seven Sisters (2021)
Cuộc Chiến Nữ Quyền (2018) The Forgotten Valley (2018)
Hoa Mãn Thiên (2018) As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2018)
Khi Hoa Tình Yêu Nở (2020) When May Love Bloom (2020)
Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi - Mèo Con Của Em (2021) Mèo Con Của Em (2021)
Mỹ Nhân Như Họa (2014) Beauty Like Painting (2014)
Vua Bida (2009) The King Of Snooker (2009)
Khi Nàng Say Giấc (2017) While You Were Sleeping (2017)
Thần Điêu Đại Hiệp (1995) The Condor Heroes (1995)
Nam Thần Xuyên Thời Gian (2017) A General, A Scholar And An Eunuch (2017)
Mười Anh Em (2005) Ten Brothers (2005)
Kẻ Bán Đứng Lương Tâm (2004) Net Deception (2004)
Gián Điệp (2013) Rosy Business 3 (2013)
Ngưu Lang Chức Nữ (2003) The Legend Of Love (2003)