PHIM BỘ
Kim Xà Kiếm (1992) Golden Snake Sword (1992)
Khu Vực Nguy Hiểm (2021) Danger Zone (2021)
Quân Vương Giả Mạo - Chàng Hề Thế Thân (2019) The Crowned Clown (2019)
Mất Trí 24 Giờ (2021) The Forgotten Day (2021)
Một Đời Một Kiếp - Nhất Sinh Nhất Thế (2021) Forever and Ever (2021)
Trong Chúng Ta Có Kẻ Nói Dối (2021) One Of Us Is Lying (2021)
Hoàng Thái Tử Bí Sử - Bí Mật Cuộc Đời Hoàng Thái Tử (2003) Huang Tai Zi Mi Shi (2003)
Khách Sạn Tinh Linh (1993) The Spirit Of Love (1993)
Lộc Đỉnh Ký (1984) The Duke Of Mount Deer (1984)
Hiệp Ảnh Tiên Tông (2004) Fairy Tale Of Dual Sword (2004)
Hồ Sơ Bí Ẩn (1997) Mystery Files (1997)
Hồ Sơ Công Lý 5 (1997) Files Of Justice 5 (1997)
Hồ Sơ Công Lý 4 (1995) Files Of Justice 4 (1995)
Hồ Sơ Công Lý 3 (1994) Files Of Justice 3 (1994)
Hồ Sơ Công Lý 2 (1993) Files Of Justice 2 (1993)
Hồ Sơ Công Lý 1 (1992) Files Of Justice 1 (1992)
Kiếm Đoạn Giang Hồ (1989) The Sword Rules (1989)
Hồng Hy Quan (1994) The Kung Fu Master (1994)