PHIM BỘ
Trương Công Án - Quân Tử Minh (2023) A League of Nobleman (2023)
Vinh Quang Trong Thù Hận (2022) The Glory (2022)
Mèo Cưỡi Cá (2023) Perfect Mismatch (2023)
Mỉm Cười Với Cuộc Sống (2022) Smile To Life (2022)
Nghe Nói Em Thích Tôi (2023) Have a Crush On You (2023)
Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh (2023) Love Destiny (2023)
Nước Cờ Đi Vào Tim Em - Không Ai Khác Ngoài Tôi (2021) GO Into Your Heart (2021)
Phúc Lưu Niên (2022) Lost Track of Time (2022)
Taxi Ma Quái (2023) Delivery Man (2023)
Thanh Xuân Nguyệt Đàm (2023) Our Blooming Youth (2023)
Thỉnh Quân (2022) Thousand Years For You (2022)
Yêu Em Từ Dạ Dày (2020) Dating In The Kitchen (2020)
Độc Tâm Thám Án (2019) Ask The Conscience (2019)
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa (2019) Arsenal Military Academy (2019)
Huynh Đệ Thân Mến Của Ta (2021) My Dear Brothers (2021)
Khoa Học Về Tình Yêu (2023) The Science of Falling in Love (2023)
Là Yêu Mà Thôi (2023) Nothing But You (2023)
Cuồng Phong (2023) The Knockout (2023)