PHIM BỘ
Thiên Biến (1989) The War Heroes (1989)
Thành Cát Tư Hãn (1987) Genghis Khan (1987)
Phi Hổ Quần Anh (1989) Flying Squads (1989)
Lục Chỉ Cầm Ma (1985) The Possessed (1985)
Nụ Hôn Nghiệp Chướng - Tham Vọng (1993) Ambition (1993)
Tân Bích Huyết Kiếm - Khí Phách Anh Hùng (2000) Crimson Sabre (2000)
Mã Trường Phong Vân - Ông Chủ Trường Đua (1993) Racing Peak (1993)
Phượng Hoàng Lửa (1990) Phoenix The Myth (1990)
Người Chồng Ghen Tuông (1988) Games People Play (1988)
Quan Trường Sóng Gió (1990) An Elite's Choice (1990)
Song Hùng Kỳ Hiệp (1988) Two Most Honorable Knights (1988)
Kinh Tâm Đô Thị - Đô Thị Kinh Hoàng (1994) Passion Among Us (1994)
Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể (2022) The Lady in Butcher's House (2022)
Thanh Xuân Không Dừng Lại (2019) Unstoppable Youth (2019)
Kho Tàng Sự Nghiệp - Mưu Sinh (2004) Hidden Treasures (2004)
Kiếp Chung Tình (1982) Love With Many Phases (1982)
Kim Đao Ngọc Ấn (1991) Thief of Honour (1991)
Kim Ngọc Mãn Đường (1999) Happy Ever After (1999)