PHIM BỘ
Địch Thanh (1985) The Legend Of Dik Ching (1985)
Dị Giới Hung Tình (1994) Shades Of Darkness (1994)
Đại Minh Quần Anh - Tranh Giành Ngôi Báu (1987) Born To Be A King (1987)
Đại Náo Quảng Xương Long (1997) Time Before Time (1997) Tvb
Đệ Tử Hoàng Phi Hồng (1993) Wong Fei Hung Returns (1993)
Diệt Ma Hiệp Đạo - Ma Đạo Tranh Bá 1 (1995) Vampire Expert 1 (1995)
Trí Mệnh Phục Hoạt - Chí Mạng Phục Thù (2016) Dead Wrong (2016)
Truy Nã Đặc Biệt (2020) Special Case Hunt (2020)
Thượng Thực (2020) Royal Feast (2020)
Thiếu Nữ Phù Thuỷ Quyết Đấu (2021) The Great Shaman Ga Doo Shim (2021)
Phía Sau Khung Cửa Sổ (2021) Show Window: The Queen's House (2021)
Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước (2022) Ms. Cupid In Love (2022)
Hoa Tuyết Điểm (2021) Snowdrop (2021)
Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta (2021) Our Beloved Summer(2021)
Phong Khởi Lạc Dương (2021) Luoyang (2021)
Quái Vật Chimera (2021) Chimera (2021)
Sợi Dây Hoàng Lan (2022) Sroi Sabunnga: A Tale Of Ylang Ylang (2022)
Bí Mật Nơi Góc Tối (2021) Secrets in the Lattice (2021)