PHIM BỘ
Sáng Như Trăng Trong Mây (2021) Bright As The Moon (2021)
Tái Chiến Phong Thần (1993) Heavenly Beings (1993)
Nữ Hoàng Trả Giá (2021) My Bargain Queen (2021)
Mộ Nam Chi - Gia Nam Truyện (2021) Rebirth For You (2021)
Bích Huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ - Địch Thanh Tam Đoạt Ngũ Linh Kỳ (1994) The Great General (1994)
Nhất Kiến Khuynh Tâm (2021) Fall In Love (2021)
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (2016) When A Snail Falls In Love (2016)
Tương Lai Được Ký Kết (2019) Your Fukubukuro (2019)
Hận Quân Không Giống Giang Lâu Nguyệt (2021) Killer And Healer (2021)
Ai Là Hung Thủ (2021) Who is the Murderer (2021)
Hộc Châu Phu Nhân (2021) Novoland: Pearl Eclipse (2021)
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc (2019) Your Secret (2019)
Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn  (2021) Love Under The Full Moon (2021)
Đương Gia Chủ Mẫu (2021) Marvelous Women (2021)
Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ (2021) Ice Heart In Jade Pot (2021)
Ngọc Lâu Xuân (2021) Song Of Youth (2021)
Đại Chúa Tể (2020) The Great Ruler-Great Master (2020)
Gặp Chàng Đúng Lúc (2021) Meet You (2021)