PHIM BỘ
Vì Anh Đa Tình - Nồng Bổn Đa Tình (1984) Once Upon An Ordinary (1984)
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm (2017) The Advisors Alliance 2: Growling Tiger , Roaring Dragon (2017)
Quân Sư Liên Minh 1 (2017) The Advisors Alliance 1 (2017)
Lữ Khách Cô Đơn - Cô Thành Khách (1998) The Maverick (1998)
Sàn Đấu Huynh Đệ (2018) Fist Fight (2018)
Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (1998) The New Adventure Of Wisely (1998)
Vân Tịch Truyện (2018) Legend Of Yun Xi (2018)
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 (2016) Noble Aspirations 2 (2016)
Phù Thủy Trong Gương (2016) Mirror Of The Witch (2016)
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (2017) Once Upon A Time (2017)
Vua Cờ Bạc - Bịp Vương Tranh Bá (1992) The Stake (1992)
Võ Lâm Ngũ Bá (1988) Five Grand Masters (1988)
Tửu Thần (2016) Drinking Solo (2016)
Nhất Đại Thiên Kiều (1991) Legend Of A Beauty (1991)
Nhất Đỏ Nhì Đen 8: Điêu Hùng Tranh Bịp (2003) Who Is The Winner 8 (2003)
Nhất Đen Nhì Đỏ 7: Song Thiên Chí Tôn (2002) Who Is The Winner 7 (2002)
Nhất Đen Nhì Đỏ 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đâu (2000) Who Is The Winner 6 (2000)
Nhất Đen Nhì Đỏ 5: Song Thiên Tranh Bịp (1998) Who Is The Winner 5 (1998)