PHIM BỘ
Mạnh Lệ Quân (2002) Eternal Happiness (2002)
Thuật Tiên Tri (2007) A Change Of Destiny (2007)
Phận Nữ Long Đong (2005) Women On The Run (2005)
Thiên Tử Đồ Long (1994) The Ching Emperor (1994)
Mối Tình Thượng Hải - Hoàng Phố Khuynh Tình (1994) Remembrance (1994)
Thần Y Hoa Đà (2000) Incurable Traits (2000)
Âm Mưu Bất Thành (2007) The Slicing Of The Demon (2007)
30 Ngày Điều Tra (2004) Giây Phút Truy Án (2004)
Giải Mã Nhân Tâm (2009) A Great Way To Care (2009)
Thời Thế Tạo Vương (2012) The King Maker (2012)
Đội Cứu Hoả Anh Hùng 3 - Anh Hùng Trong Biển Lửa (2009) Burning Flame 3 (2009)
Cảnh Sát Mới Ra Trường (2007) On The First Beat (2007)
Cầu Vòng Trong Đêm (2003) Fate Twister (2003)
Đường Về Hạnh Phúc (2000) Return Of The Cuckoo (2000)
Dục Hoả Phượng Hoàng (2005) Phoenix From The Ashes (2005)
Đấu Trí (2008) Catch Me Now (2008)
Đại Lão Gia Sau Bức Màn (2009) Man In Charge (2009)
Loan Đao Phục Hận - Nguyệt Tròn Thần Đao (1997) Against The Blade Of Honor (1997)