PHIM BỘ
Chuyện Vui Ngày Xuân (1992) Letting Go (1992)
Hắc Đạo Đường Cùng (1991) The Cops Affairs (1991)
Vị Giác Tình Yêu (2022) Cupid's Kitchen (2022)
Chuyên Gia Đàm Phán (2002) Take My Word For It (2002)
Tuyết Sơn Phi Hồ (1985) The Fly Fox Of Snowy Mountain (1985)
Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian (2023) Falling Before Fireworks (2023)
Tham Vọng Hôn Nhân (2022) Remarriage and Desires (2022)
Thần Tượng Ma Ảnh (1983) The Old Miao Myth (1983)
Thánh Ma Túy (2022) The Accidental Narco (2022)
Thiên Long Khuyết (1979) Dragon Strike (1979)
Thiên Tướng Ma Tinh (1987) The Devil Force (1987)
Tiểu Sử Chàng Nokdu (2019) The Tale Of Nokdu (2019)
Tình Yêu, Cái Chết Và Người Máy 3 (2022) Love, Death, Robots (2022)
Trợ Lý Của Tôi Là Minh Tinh (2022) My Love and Stars (2022)
Trùng Tử (2023) The Journey Of Chong Zi (2023)
Sơn Hà Chi Ảnh (2023) Pledge of Allegiance (2023)
Võ Tắc Thiên (1984) Empress Wu (1984)
Võ Hiệp Đế Nữ Hoa (1981) Princess Cheung Ping (1981)