PHIM BỘ
Cỗ Máy Thời Gian (2001) A Step Into The Past (2001)
Không Thể Khuất Phục - Vân Hải Ngọc Cung Duyên (2002) Lofty Waters Verdant Bow (2002)
Đại Náo Quảng Xương Long (1997) Time Before Time (1997) Tvb
Anh Hùng Cái Thế - Cái Thế Hào Hiệp (1989) The Final Combat (1989)
Hán Sở Kiêu Hùng (2004) The Conquerors Story (2004)
Khử Tà Diệt Ma 3 (2004) My Date With A Vampire 3 (2004)
Tình Yêu Sự Nghiệp - 40 Tuổi Đời Một Mái Ấm (1995) Forty Something (1995)
Bí Ẩn Trong Nhà Hát (1999) A Loving Spirit (1999)
Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ (2008) The Four (2008)
Bước Nhảy (2007) Steps (2007)
Quá Khứ Và Hiện Tại (2003) The King Of Yesterday And Tomorrow (2003)
Vận Mệnh Hoa Sơn Trà Của Hứa Thuần Thuần (2021) A Camellia Romance (2021)
Ván Bài Gia Nghiệp (2011) The Rippling Blossom (2011)
Hồng Ân Thái Cực Quyền (2008) The Master Of Tai Chi (2008)
Đông Cung Tây Lược (2012) Queens Of Diamonds And Hearts (2012)
Bồ Tùng Linh (2010) Ghost Writer (2010)
Bí Mật Bảo Tàng (2006) The Biter Bitten (2006)
Thiếu Gia Vùng Tây Quan - Gia Tộc Hào Môn (2003) Point Of No Return (2003)