PHIM BỘ
Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021) You Are My Glory (2021)
Thượng Cổ Mật Ước (2020) The Promise Keepers (2020)
Mộ Bạch Thủ (2020) Love A Lifetime (2020)
Gia Tộc Phong Vân - Vòng Xoay Cuộc Đời (2007) The Drive Of Life (2007)
Tứ Giác Tình Yêu (2011) 4 In Love (2011)
Triều Bái Võ Đang (2015) Wudang Rules (2015)
Thính Tuyết Lâu (2019) Listening Snow Tower (2019)
Tòa Án Lương Tâm (2011) Ghetto Justice (2011)
Muối Mặn Thâm Thù - Quan Trường Thâm Ô (2009) Sweetness In Salt (2009)
Miền Đất Hứa - Hối Thông Thiên Hạ (2006) Land Of Wealth (2006)
Tế Công (1997) Legend Of Master Chai (1997)
Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân (2020) Marry Me (2020)
Tâm Lý Truy Hung (2017) My Dearly Sinful Mind (2017)
Ba Chìm Bảy Nổi (1991) A Way Of Justice (1991)
Hội Đồng Cứu Vợ (2019) Wife, Interrupted (2019)
Học Cảnh Truy Kích (2009) Emergency Unit (2009)
Chuyên Gia Gỡ Rối - Sát Cục Chuyên Gia (2015) The Fixer (2015)
Cạm Bẫy Thương Trường - Dữ Điệp Đồng Mưu (2017) Provocateur (2017)