PHIM BỘ
Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam 3 (2004) The Bronze Teeth 3 (2004)
Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam 2 (2002) The Bronze Teeth 2 (2002)
Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam 1 (2001) The Bronze Teeth 1 (2001)
Giải Cứu Khẩn Cấp - Sứ Mệnh 36 Giờ P2 (2013) The Hippocratic Crush (2013)
Giải Cứu Khẩn Cấp - Sứ Mệnh 36 Giờ P1 (2012) The Hippocratic Crush (2012)
Giải Quyết Sư (2019) The Man Who Kills Troubles (2019)
Giai Thoại Về Hong Gil Dong (2017) Rebel: Thief Who Stole The People (2017)
Gián Điệp - Điệp Huyết Trường Thiên (2016) Rosy Business 3 (2016)
Vương Triều Xác Sống (2019) Kingdom (2019)
Đông Cung Tây Lược (2012) Queens Of Diamonds And Hearts (2012)
Vật Trong Tay - Dưới Ánh Mặt Trời (2020) The Confidence (2020)
Đội Cứu Hộ Sinh Tử (2018) Life On The Line (2018)
Đội Tuần Tra Lưu Động (2020) Roving Inspection Team (2020)
Chòm Sao Tình Yêu (2010) Cupid Stupid (2010)
Bông Hồng Thép (2019) Daybreak (2019)
Công Lý Bất Dung - Không lùi bước (2006) No Turning Back (2006)
Con Sẽ Báo Thù (2016) The Master of Revenge (2016)
Cục Cưng Rắc Rối (2012) My Kids Give Me a Headache (2012)