PHIM BỘ
Nghĩa Hải Hào Tình (2010) Rosy Business 2 (2010)
Nhân Viên Điều Tra (1995) The Criminal Investigator (1995)
Quay Về Quá Khứ - Trở Về Thời Con Gái (1990) Cherish Moments (1990)
Xứng Danh Tài Nữ (2009) Rosy Business 1 (2009)
Chuyện Về Chàng Vượng (2005) Life Made Simple (2005)
Cuộc Sống Công Bằng (1989) The Justice Of Life (1989)
Diệu Vũ Trường An (2012) House Of Harmony And Vengeance (2012)
Câu Chuyện Của Ngày Xưa (2001) The Awakening Story (2001)
Lấy Chồng Giàu Sang (2008) The Gem Of Life (2008)
Sui Gia Nan Giải (2012) Divas in Distress (2012)
Thu Hương Và Đường Bá Hổ (2010) In The Eye Of The Beholder (2010)
Khôi Phục Giang Sơn (2003) Whatever It Takes (2003)
Trường Bình Công Chúa (2003) Perish In The Name Of Love (2003)
Nữ Cảnh Tác Chiến - Đường Tình Nữ Cảnh Viên (2012) Sergeant Tabloid (2012)
Song Long Đại Đường (2004) Twin Of Brothers (2004)
Miêu Thúy Hoa (1997) Lady Flower Fist (1997)
Bóng Vua (2005) The Prince's Shadow (2005)
Trở Về Đường Sơn (1987) Yanky Boy (1987)