PHIM BỘ
Kho Báu Định Mệnh (2023) Treasure Of Destiny (2023)
Là Em (2022) Bad Romeo (2022)
Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng (2023) In the Name of God: A Holy Betrayal (2023)
Nhật Ký Mối Tình Điền Viên (2022) Once Upon a Small Town (2022)
Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (2023) Outlast (2023)
Trả Giá và Tiền Chuộc (2022) Bargain (2022)
Võ Đường Cobra Kai 5 (2022) Cobra Kai 5 (2022)
Gió Thổi Bán Hạ - Dã Man Sinh Trưởng (2022) Wild Bloom (2022)
Trái Tim Tử Thần (2023) Kokdu: Season Of Deity (2023)
Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn (2023) Warm On A Cold Night (2023)
Rất Muốn Ở Bên Anh (2020) Be With You (2020)
Siêu Thời Không Lãng Mạn (2022) See You Again (2022)
Thích Khách Liệt Truyện 1 (2016) Men with Sword 1 (2016)
Thích Khách Liệt Truyện 2 (2017) Men with Sword 2 (2017)
Biệt Đội Tàng Hình (2023) The Invisibles (2023)
Webtoon Đời Tôi (2022) Today's Webtoon (2022)
49 Ngày (2011) 49 Days (2011)
Bộ Đôi Luật Sư (2022) May It Please The Court (2022)