PHIM BỘ
Thiết Huyết Đại Kỳ Môn (1989) The Sect Of Blood And Iron (1989)
Thục Sơn Kỳ Hiệp 1 (1990) The Gods And Demons Of Zu Mountain (1990)
Ẩm Mã Giang Hồ (1987) The Conspiracy (1987)
Tình Nghịch Tam Thế Duyên (2013) Always And Ever (2013)
Nhiệt Huyết Trường An (2017) Detective Samoyeds (2017)
Đại Tướng Trịnh Thành Công (2000) Zheng Cheng Gong (2000)
Ba Chìm Bảy Nổi (1991) A Way Of Justice (1991)
Tuyệt Đại Song Kiêu (1999) The Legendary Of Siblings (1999)
Trọng Minh Vệ: Đại Minh Cơ Mật (2018) Chong Ming Wei (2018)
Thừa Thắng Truy Kích (2017) Burning Hands (2017)
Pháp Sư Vô Tâm (2015) Wuxin: The Monster Killer (2015)
Tể Tướng Lưu Gù (1998) Prime Minister Liu Luo Guo (1998)
Vì Anh Đa Tình - Nồng Bổn Đa Tình (1984) Once Upon An Ordinary (1984)
Tình Sâu Nghĩa Nặng (1981) The Fate (1981)
Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tinh Tương Tây (2019) Candle In The Tomb: The Wrath Of Time (2019)
Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại (1990) Kim Mo Tuk Ko Kau Pai (1990)
Càn Long Đại Đế (1998) War And Remembrance (1998)
Tiết Nhân Quý Chinh Đông (1985) The Legend Of The General Who Never Was (1985)