PHIM BỘ
Bóng Mát Giữa Đời (2016)
Con Gái Chồng Tôi (2017)
Màu Của Nước Mắt (2015) The Wife's Lies (2015)
Đừng Gọi Tên Em (2016) The Second Life (2016)
Cặp Đôi Hoàn Hảo (2013)
Điệp Vụ Chân Dài (2017)
Bắt Lấy Thiên Thần (2014)
Tần Thời Minh Nguyệt (2015) The Legend Of Qin (2015)
Lữ Bố Và Điêu Thuyền (2003)
Long Môn Phi Giáp (2015) Flying Swords Of Dragon Gate (2015)
Tiếu Ngạo Giang Hồ (2013) State Of Divinity (2013)
Thiếu Lâm Võ Vương (2002) Shaolin King of Martial Arts (2002)
Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001) State Of Divinity (2001)
Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) Scarlet Heart (2011)
Câu Chuyện Huyền Ảo (2004) The Zone Or Fantasy Trend (2004) TVB
Bố Y Thần Tướng (2006) Face To Fate (2006)
Hán Sở Kiêu Hùng (2004) The Conquerors Story (2004)
Thiếu Niên Dương Gia Tướng (2006) The Young Warriors (2006)