PHIM BỘ
Bắc Đẩu Song Hùng (1983) Angels And Devils (1983)
Cát Tinh Báo Hỷ (1988) The Legend Of Master Chan (1988)
Vùng Tử Địa 2 (2017) Into The Badlands Season 2 (2017)
Vùng Tử Địa 1 (2015) Into The Badlands: Season 1 (2015)
Đấu Trí Tội Phạm - Hành Vi Phạm Tội (2017) Criminal Minds (2017)
Lòng Hiếu Động Thiên - Câu Chuyện Hiếu Thảo (1995) Self Denial (1995)
Kim Đồng Ngọc Nữ (1990) In The Realms Of Joy (1990)
Lò Võ Thiếu Lâm - Võ Bá Thiếu Lâm (1993) Heroes From Shaolin (1993)
Thủy Hử (1998) The Water Margin (1998)
U Kim Huyết Kiếm (1990) The Hunter's Prey (1990)
Cơ Hội Mong Manh (2002) Slim Chances (2002)
Thập Tam Hoàng Triều - Hoàng Thành Tranh Bá (1992) The Rise And Fall Of Qing Dynasty (1992)
Thập Tam Hoàng Triều - Máu Nhuộm Tử Cấm Thành (1990) Bloodshed Over The Forbidden City (1990)
Trần Mộng Cát (1998) The Witty Attorney (1998)
Lão Cửu Môn (2016) The Mystic Nine (2016)
Đặc Cảnh Phi Long (2002) Police Special Force (2002)
Cô Tinh Kiếm Khách (1994) The Lone Star Swordsman (1994)
Chiêu Diêu - Chiêu Dao (2019) The Legends (2019)