PHIM BỘ
Manh Thê Thực Thần (2018) Cinderella Chef (2018)
Cố Đô Kinh Lôi (1980) Fatherland (1980)
Sơn Đông Quyền Cước - Mã Vĩnh Trinh (1981) Ma Wing Ching (1981)
Hồ Sơ Tội Lỗi - Trinh Sát Hành Động (1991) The Crime File (1991)
Hoàng Gia Kỵ Tướng (1991) Police On The Road (1991)
Thợ Săn Ma Túy (2018) The Drug Hunter (2018)
Kim Mao Sư Vương (1994) Legend of The Golden Lion (1994)
Thanh Lạc (2020) My Husband In Law (2020)
Bầy Chim Lạc (2021) Stray Birds (2021)
Manh Y Điềm Thề (2020) Dr. Cutie (2020)
Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang (2021) Sassy Beauty (2021)
Ngôi Trường Xác Sống (2022) All of Us Are Dead (2022)
Kinh Thiên Đại Âm Mưu (1994) Thunder Plot (1994)
Ngôi Sao Lấp Lánh (2022) Shining For One Thing (2022)
Quân Trang Thân Yêu (2021) My Dear Guardian (2021)
Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ (2018) The Legend of Sumoer (2018)
Truyền Thuyết Hồ Ly (2016) Green hill Fox Legend (2016)
Quân Cửu Linh (2021) Jun Jiu Ling (2021)