PHIM BỘ
Tế Công - La Hán Phục Mệnh (1995)
Đại Tướng Trịnh Thành Công (2000) Zheng Cheng Gong (2000)
Ba Chìm Bảy Nổi (1991) A Way Of Justice (1991)
Tuyệt Đại Song Kiêu (1999) The Legendary Of Siblings (1999)
Trọng Minh Vệ: Đại Minh Cơ Mật (2018) Chong Ming Wei (2018)
Thừa Thắng Truy Kích (2017) Burning Hands (2017)
Pháp Sư Vô Tâm (2015) Wuxin: The Monster Killer (2015)
Tể Tướng Lưu Gù (1998) Prime Minister Liu Luo Guo (1998)
Vì Anh Đa Tình - Nồng Bổn Đa Tình (1984) Once Upon An Ordinary (1984)
Tình Sâu Nghĩa Nặng (1981) The Fate (1981)
Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tinh Tương Tây (2019) Candle In The Tomb: The Wrath Of Time (2019)
Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại (1990) Kim Mo Tuk Ko Kau Pai (1990)
Càn Long Đại Đế (1998) War And Remembrance (1998)
Tiết Nhân Quý Chinh Đông (1985) The Legend Of The General Who Never Was (1985)
Hán Sở Tranh Hùng (1985) The Battlefield (1985)
Bất Lão Truyền Thuyết (1997) Immortal Love (1997)
Tân Thủy Hử (2011) All Men Are Brothers (2011)
Lộc Đỉnh Ký (2008) Royal Tramp (2008)