PHIM BỘ
Người Hùng Của Em (2014) Healer (2014)
Thâm Cung Nội Chiến - Thâm Cung Quý Phi (2004) War And Beauty (2004)
Truyện Anh Hùng Phật Sơn (1981) Kungfu Master Of Fat Shan (1981)
Ông Bố Vợ Phong Lưu (2003) The Driving Power (2003)
Trung Hoa Anh Hùng 2 (1991) The Blood Sword 2 (1991)
Trung Hoa Anh Hùng 1: Thần Long Huyết Kiếm (1990) The Blood Sword (1990)
Mạng Lưới Tuyệt Vọng (1991) On The Edge (1991)
Cảnh Sát Mới Ra Trường (1984) Police Cadet (1984)
Đường Đời Muôn Vạn Nẻo (1985) The Rough Ride (1985)
Hoa Mộc Lan (1998) A Tough Side Of A Lady (1998)
Bắc Đẩu Song Hùng (1983) Angels And Devils (1983)
Cát Tinh Báo Hỷ (1988) The Legend Of Master Chan (1988)
Vùng Tử Địa 2 (2017) Into The Badlands Season 2 (2017)
Vùng Tử Địa 1 (2015) Into The Badlands: Season 1 (2015)
Đấu Trí Tội Phạm - Hành Vi Phạm Tội (2017) Criminal Minds (2017)
Lòng Hiếu Động Thiên - Câu Chuyện Hiếu Thảo (1995) Self Denial (1995)
Kim Đồng Ngọc Nữ (1990) In The Realms Of Joy (1990)
Lò Võ Thiếu Lâm - Võ Bá Thiếu Lâm (1993) Heroes From Shaolin (1993)