PHIM BỘ
Lữ Khách Cô Đơn - Cô Thành Khách (1998) The Maverick (1998)
Kinh Hoa Xuân Mộng (1980) Yesterdays Glitter (1980)
Hội Quần Anh Nhà Đường - Anh Hùng Thời Xưa (1996) Ancient Heroes (1996)
Cỗ Máy Thời Gian (2001) A Step Into The Past (2001)
Vân Tịch Truyện (2018) Legend Of Yun Xi (2018)
Võ Đang 2 (2006) Wu Dang 2 (2006)
Võ Đang 1 (2003) Wu Dang 1 (2003)
Sàn Đấu Huynh Đệ (2018) Fist Fight (2018)
Lang Nha Bảng (2015) Nirvana In Fire (2015)
Không Khoan Nhượng (2013) Sniper Standoff (2013)
Hiệp Nữ Phá Thiên Quan (2000) Treasure Venture (2000)
Hoàng Hậu Cuối Cùng (2018) The Last Empress (2018)
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 (2016) Noble Aspirations 2 (2016)
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 1 (2016) Noble Aspirations (2016)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 4 (2010) Amazing Detective Di Ren Jie Season 4 (2010)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 (2008) Amazing Detective Di Ren Jie 3 (2008)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 (2008) Amazing Detective Di Ren Jie 2 (2008)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 1: Kỳ Án Triều Vũ (2004) Amazing Detective Di Ren (2004)