PHIM BỘ
Thủy Hử (1998) The Water Margin (1998)
U Kim Huyết Kiếm (1990) The Hunter's Prey (1990)
Cơ Hội Mong Manh (2002) Slim Chances (2002)
Thập Tam Hoàng Triều - Hoàng Thành Tranh Bá (1992) The Rise And Fall Of Qing Dynasty (1992)
Thập Tam Hoàng Triều - Máu Nhuộm Tử Cấm Thành (1990) Bloodshed Over The Forbidden City (1990)
Trần Mộng Cát (1998) The Witty Attorney (1998)
Lão Cửu Môn (2016) The Mystic Nine (2016)
Đặc Cảnh Phi Long (2002) Police Special Force (2002)
Cô Tinh Kiếm Khách (1994) The Lone Star Swordsman (1994)
Chiêu Diêu - Chiêu Dao (2019) The Legends (2019)
Tuyệt Đại Song Kiêu (1979) The Twins (1979)
Thiết Huyết Đại Kỳ Môn (1989) The Sect Of Blood And Iron (1989)
Quan Thế Âm (1985) The Reincarnated Princess (1985)
Thục Sơn Kỳ Hiệp 1 (1990) The Gods And Demons Of Zu Mountain (1990)
Ẩm Mã Giang Hồ (1987) The Conspiracy (1987)
Bồ Tùng Linh (2010) Ghost Writer (2010)
Tình Nghịch Tam Thế Duyên (2013) Always And Ever (2013)
Nhiệt Huyết Trường An (2017) Detective Samoyeds (2017)