PHIM BỘ
Bảo Tiêu 1: Võ Lâm Bảo Ngọc (1996) Bodyguard Jade Doll (1996)
Thần Điêu Đại Hiệp (1995) The Condor Heroes (1995)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009) The Heaven Sword And The Dragon Sabre (2009)
Tuyệt Sắc Khuynh Thành (2016) Royal Romance (2016)
Hoa Lưỡng Sinh (2015) Twice Blooms The Flower (2015)
Cực Phẩm Tân Nương (2015) My Amazing Bride (2015)
Bí Mật Trà Hoa Viên (2015) Tea Love (2015)
Thiên Long Bát Bộ (1982) Demi Gods And Semi Devils (1982)
Võ Thần Triệu Tử Long (2016) God Of War Zhao Yun (2016)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2003) The Heavenly Sword And Dragon Saber (2003)
Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt (2014) Young Sherlock (2014)
Bằng Chứng Thép 2 (2008) Forensic Heroes 2 (2008)
Bằng Chứng Thép 1 (2006) Forensic Heroes 1 (2006)
Bằng Chứng Thép 3 (2011) Forensic Heroes 3 (2011)
Thiên Tài Lang Băm (2015) Yong-pal (2015)
Mặt Nạ Công Tố Viên (2015) Masked Prosecutor - The Man In The Mask (2015)
Chân Mệnh Thiên Tử (2016) Real Emperor (2016)
Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm (2015) Cruel Romance (2015)