PHIM BỘ
Bình Tung Hiệp Ảnh (2003) Heroic Legend (2003)
Vua Cờ Bạc - Bịp Vương Tranh Bá (1992) The Stake (1992)
Võ Lâm Ngũ Bá (1988) Five Grand Masters (1988)
Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (1998) The New Adventure Of Wisely (1998)
Sóng Thần Hạc Kiếm – Hạc Khiếu Cửu Thiên (1994) Web Of Deceit (1994)
Ma Giới - Bảo Ngọc Long Châu (2005) Mo Jie (2005)
Ma Đao Hiệp Tình (1993) All About Tin (1993)
Lửa Tình Rực Cháy - Liệt Hỏa Ân Tình (1994) Heartstrings (1994)
Hào Môn (1991) Days Of Glory (1991)
Gió Bão Vùng Thượng Hải (1989) Shanghai Storm (1989)
Binh Quyền (1988) Bing Kuen (1988)
Bát Đại Hào Hiệp (2005) Eight Heroes (2005)
Anh Hùng Đông Phương (1992) Eastern Hero (1992)
Ân Oán Nghĩa Tình - Anh Hùng Bản Sắc (1989) War Of The Dragon (1989)
Sơn Hải Kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh (2016) The Classic Of Mountains And Seas (2016)
Cô Phương Bất Tự Thưởng (2017) General And I (2017)
Lệ Cơ Truyện: Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm (2017) The King's Woman (2017)
Đại Mạc Kỳ Duyên - Đại Mạc Dao (2014) Sound Of The Desert (2014)