PHIM BỘ
Hán Sở Tranh Hùng (1985) The Battlefield (1985)
Bất Lão Truyền Thuyết (1997) Immortal Love (1997)
Tân Thủy Hử (2011) All Men Are Brothers (2011)
Lữ Khách Cô Đơn - Cô Thành Khách (1998) The Maverick (1998)
Hội Quần Anh Nhà Đường - Anh Hùng Thời Xưa (1996) Ancient Heroes (1996)
Vân Tịch Truyện (2018) Legend Of Yun Xi (2018)
Võ Đang 2 (2006) Wu Dang 2 (2006)
Võ Đang 1 (2003) Wu Dang 1 (2003)
Sàn Đấu Huynh Đệ (2018) Fist Fight (2018)
Lang Nha Bảng (2015) Nirvana In Fire (2015)
Không Khoan Nhượng (2013) Sniper Standoff (2013)
Hiệp Nữ Phá Thiên Quan (2000) Treasure Venture (2000)
Hoàng Hậu Cuối Cùng (2018) The Last Empress (2018)
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 (2016) Noble Aspirations 2 (2016)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 4 (2010) Amazing Detective Di Ren Jie Season 4 (2010)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 (2008) Amazing Detective Di Ren Jie 3 (2008)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 (2008) Amazing Detective Di Ren Jie 2 (2008)
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 1: Kỳ Án Triều Vũ (2004) Amazing Detective Di Ren (2004)