PHIM BỘ
Chòm Sao Tình Yêu (2010) Cupid Stupid (2010)
Bông Hồng Thép (2019) Daybreak (2019)
Công Lý Bất Dung - Không lùi bước (2006) No Turning Back (2006)
Con Sẽ Báo Thù (2016) The Master of Revenge (2016)
Cục Trinh Thám Thiếu Niên Dân Quốc (2019) Young Blood Agency (2019)
Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển (2021) Hometown Cha-cha-cha (2021)
Dẫu Mưa Hay Nắng (2017) Just Between Lovers (2017)
Chàng Điệp Viên Nhà Bên - Điệp Viên Terius (2018) Terius Behind Me (2018)
Bộ Bộ Sát Cơ (2012) Trappde (2012)
Cuộc Đối Đầu Sinh Tử - Cửu Phản Uy Long (1992) Crime Fighters (1992)
Bạo Phong Nhãn - Mắt Bão (2021) Storm Eye (2021)
Cô Gái Trích Tinh (1989) Battle Of The Heart (1989)
Con Chúng Mình Là Nhất (2021) Plan B
Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (2019) Novoland Eagle Flag (2019)
Hoán Đổi Chân Tướng (2021) Take Two (2021)
Đội Điều Tra Đặc Biệt 1 - Hữu Duyên Kỳ Án 1 (2008) DIE Again (2008)
Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 - Hữu Duyên Kỳ Án 2 (2009) DIE Again (2009)
Song Diện Thần Thám (2021) Master, Wait a Moment (2021)