PHIM BỘ
Liêu Trai Tân Truyện (2015) Ghost Stories 4 (2016)
Yêu Hận Tình Thù (2014) Love In The War Time (2014)
Tân Mãnh Long Quá Giang (2016) Way Of The Dragon (2016)
Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (2014) A Legend Of Chinese Immortal (2014)
Sam Sam Đến Rồi (2014) Boss & Me (2014)
Phụ Nữ Đào Hoa (2015) Tao Lady (2015)
Người Phiên Dịch (2016) Dear Translator (2016)
Người Đàm Phán (2018) The Negotiator (2018)
Ngọc Bội Uyên Ương (2014) Yuan Yang Pei (2014)
Nấc Thang Danh Vọng (2016) The Ladder Of Love (2016)
Kim Ngọc Mãn Đường (2013) A Splendid Family(2013)
Kẻ Thế Vai (2017) Doppelganger (2017)
Hoàng Phi Hồng & Dì Thập Tam (2005)
Hoàng Đế Ăn Mày (2016) The Legend Of Beggar King And Big Foot Queen (2016)
Tân Hiệp Khách Hành (2017) Ode To Gallantry (2017)
Gong Shim Đáng Yêu (2016) Beautiful Gong Shim (2016)
Diên Hy Công Lược (2018) Story Of Yanxi Palace (2018)
Chhan Chhan Xinh Đẹp (2013) Chhanchhan (2013)