PHIM HOẠT HÌNH
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng (2018) Doraemon: Nobita's Treasure Island (2018)
Doraemon: Chú Khủng Long Của Nobita (2006) Doraemon: Nobita's Dinosaur (2006)
Doraemon: Nobita Lạc Vào Xứ Quỷ (2007) Doraemon: Nobita's New Great Adventure Into The Underworld (2007)
Doraemon: Nobita Và Truyền Thuyết Thần Rừng (2008) Doraemon Nobita And The Green Giant Legend (2008)
Doraemon: Nobita Và Lịch Sử Khai Phá Vũ Trụ (2009) Doraemon: The Records Of Nobita Spaceblazer (2009)
Doraemon: Nobita Và Cuộc Đại Thủy Chiến Ở Xứ Sở Người Cá (2010) Doraemon: Nobita's Great Battle Of The Mermaid King (2010)
Doraemon: Nobita Và Binh Đoàn Robot (2011) Doraemon: Nobita And The New Steel Troops (2011)
Doraemon: Nobita Và Hòn Đảo Kỳ Tích (2012) Doraemon: Nobita And The Island Of Miracles (2012)
Doraemon: Nobita Và Viện Bảo Tàng Bảo Bối Bí Mật (2013) Doraemon The Movie: Nobita's Secret Gadget Museum (2013)
Doraemon: Nobita Thám Hiểm Vùng Đất Mới (2014) Doraemon: Nobita and the New Haunts of Evils (2014)
Doraemon: Đôi Bạn Thân (2014) Doraemon: Stand By Me Doraemon (2014)
Doraemon: Nobita Và Những Hiệp Sĩ Không Gian (2015) Doraemon: Nobita And The Space Heroes (2015)
Doraemon: Nobita Và Nước Nhật Thời Nguyên Thủy (2016) Doraemon: Nobita And The Birth Of Japan (2016)
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2017) Doraemon: Great Adventure In The Antarctic Kachi Kochi (2017)
Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Mặt Trăng (2019) Nobita's Chronicle Of The Moon Exploration (2019)
Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon (2021) Doraemon: Nobita no Little Wars (2021)
Cùng Alisa Khám Phá Vũ Trụ (2017) Cùng Alisa Khám Phá Vũ Trụ (2017)
Văn Phòng Thuyết Âm Mưu (2021) Inside Job (2021)