Phim Bộ
Truyền Tích Tam Tiên Nhân (2008) Legend Of The Demigods (2008)
Trạng Sư Tống Thế Kiệt (1997) Justice Sung (1997)
Thiên Kiếm Tuyệt Đao (1989) Paragon Of Sword Knife (1989)
Thái Cực Tôn Sư (1997) The Master Of Tai Chi (1997)
Chung Vô Diệm (1985) The Legend Of Lady Chung (1985)
Biến Đổi Vận Mệnh (1995) A Change Of Fate (1995)
Tiềm Hành Truy Kích (2011) Lives Of Omission (2011)
Tương Lai Rực Rỡ (1990 Where I Belong (1990)
Tuyệt Đỉnh Thần Thám - Đặc Thám Siêu Đẳng (1993) Super Cop (1993)
Tiền Là Tất Cả (1996) Money Just Can’t Buy (1996)
Thần Y Hoa Đà (2000) Incurable Traits (2000)
Mã Trường Phong Vân - Ông Chủ Trường Đua (1993) Racing Peak (1993)
Hồ Sơ Công Lý 1 (1992) Files Of Justice 1 (1992)
Đại Hồng Kông (1985) The Battle Among The Clans (1985)
Tiểu Lý Phi Đao (1995) The Romantic Swordsman (1995)
Thần Quyền Vô Địch (2000) The Kung Fu Master (2000)
Nữ Cảnh Tác Chiến - Đường Tình Nữ Cảnh Viên (2012) Sergeant Tabloid (2012)
Hoàng Đế Lưu Manh (2016) Rogue Emperor (2016)