Phim Bộ
Vụ Án Hình Sự - Hồ Sơ Trinh Sát 2 (1996) Detective Investigation Files 2 (1996)
Vụ Án Hình Sự - Hồ Sơ Trinh Sát 1 (1995) Detective Investigation Files (1995)
Tình Duyên Láng Giền - Khi Chó Yêu Mèo (2008) When A Dog Love A Cat (2008)
Quan Trường Sóng Gió (1990) An Elite's Choice (1990)
Song Hùng Kỳ Hiệp (1988) Two Most Honorable Knights (1988)
Thành Cát Tư Hãn (1987) Genghis Khan (1987)
Bao Thanh Thiên (2008) Justice Bao (2008)
Mộc Quế Anh Thập Nhị Quả Phụ Chinh Tây (1998) The Heroine Of The Yangs 2 (1998)
Mộc Quế Anh Đại Phá Thiên Môn Trận (1998) The Heroine Of The Yangs (1998)
Mạnh Lệ Quân (2002) Eternal Happiness (2002)
Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa (1986) Xue Dingshan (1986)
Thục Sơn Kỳ Hiệp 2: Tiên Lữ Kỳ Duyên (1991) The God And The Demons Of Zu Mountain Saga (1991)
Dương Môn Nữ Tướng - Nữ Nhi Đương Tự Cường (2001) Legendary Fighter Yang's Heroine (2001)
Người Hùng Đảo Bình Châu (1998) Rural Hero (1998)
Trạng Sư Hồ Đồ (2002) A Case Of Misadventure (2002)
Sư Tử Hà Đông (1996) Mutual Affection (1996)
Xác Ướp Hồi Phục - Cương Thi Tái Thế (1993) The Vampire Returns (1993)
Thiên Lý Công Đường - Nữ Trạng Tài Danh (2007) Word Twisters Adventure (2007)