Phim Bộ
Trò Chơi Vương Quyền 4 (2014) Game Of Thrones 4 (2014)
Trò Chơi Vương Quyền 3 (2013) Game Of Thrones 3 (2013)
Trò Chơi Vương Quyền 2 (2012) Game Of Thrones 2 (2012)
Trò Chơi Vương Quyền 1 (2011) Game Of Thrones 1 (2011)
Tứ Đại Tài Tử (2000) Legendary Four Aces (2000)
Nhân Vật Phong Vân (1992) The Key Man (1992)
Mê Cung (2019) Mê Cung (2019)
Khi Nhà Vua Yêu (2017) The King Loves (2017)
Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất (2019) My Girlfriend Is An Alien (2019)
Người Hùng Tia Chớp 4 (2017) The Flash 4 (2017)
Người Hùng Tia Chớp 3 (2016) The Flash 3 (2016)
Người Hùng Tia Chớp 2 (2015) The Flash 2 (2015)
Người Hùng Tia Chớp 1 (2014) The Flash 1 (2014)
Truyền Thuyết Phượng Hoàng (2019) Legend Of The Phoenix (2019)
Xác Ướp Kỳ Binh (1988) Keung Sze Kay Bing (1988)
Tình Bạn Hữu - Hồn Ma Vui Vẻ (1991) One Step Beyond (1991)
Thiếu Lâm Sư Tôn Đạt Ma (1986) Dharma Founder Of Shaolin (1986)
Tài Nhân Trịnh Bản Kiều (2002) Doomed To Oblivion (2002)