Phim Bộ
Thục Sơn Kỳ Hiệp 1 (1990) The Gods And Demons Of Zu Mountain (1990)
Nguyên Chấn Hiệp (1993) The Legendary Ranger (1993)
Đại Thích Khách (1997) The Hitman Chronicles (1997)
Cực Độ Không Linh (1992) Tales From Beyond (1992)
Bang Phái Phong Vân (1986) The Upheava (1986)
Ẩm Mã Giang Hồ (1987) The Conspiracy (1987)
Lục Chỉ Cầm Ma (1985) The Possessed (1985)
Bồ Tùng Linh (2010) Ghost Writer (2010)
Tình Nghịch Tam Thế Duyên (2013) Always And Ever (2013)
Nhiệt Huyết Trường An (2017) Detective Samoyeds (2017)
Lục Phiến Môn (2016) The Legend Liu Shan Men (2016)
Tế Công - La Hán Phục Mệnh (1995)
Đời Không Nuối Tiếc - Tiêu Điểm Gãy - Kim Sinh Vô Hối (1991) The Breaking Point (1991)
Đại Tướng Trịnh Thành Công (2000) Zheng Cheng Gong (2000)
Bịp Bá Thiên Hạ (1994) Gambling On Life (1994)
Ba Chìm Bảy Nổi (1991) A Way Of Justice (1991)
Tiêu Thập Nhất Lang (2002) Treasure Raiders (2002)
Tuyệt Đại Song Kiêu (1999) The Legendary Of Siblings (1999)