Phim Bộ
Nam Hiệp Triển Chiêu (1993) The Conspiracy Of The Eunuch (1993)
Thái Bình Thiên Quốc (1988) Twilight Of A Nation (1988)
Thăng Bình Công Chúa (1997) Taming Of The Princess (1997)
Tân Máu Nhuộm Bến Thượng Hải - Loạn Thế Tình Thù (1996) Once Upon A Time In Shanghai (1996)
Phúc Vũ Kiếm Và Phiên Vân Đao (2006) Lethal Weapons Of Love And Passion (2006)
Nộ Hải Cô Hồng (1991) Drifters (1991)
Kẻ Đánh Thuê - Nghĩa Hậu Sinh (2009) You Are Hired (2009)
Công Lý Và Danh Lợi (2010) The Men Of Justice (2010)
Kỳ Án Nhà Thanh - Gối Thần Kỳ Án 2 (2010) A Pillow Case Of Mystery 2 (2010)
Kỳ Án Nhà Thanh - Gối Thần Kỳ Án 1 (2006) A Pillow Case Of Mystery (2006)
Dương Quý Phi (2000) The Legend Of Lady Yang (2000)
Thính Tuyết Lâu (2019) Listening Snow Tower (2019)
Độc Cô Hoàng Hậu (2019) Queen Dugu (2019)
Bao Thanh Thiên: Bích Huyết Đan Tâm (2011) Justic Pao  (2011)
Bao Thanh Thiên: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (2010) Justic Pao  (2010)
Vụ Án Hình Sự - Hồ Sơ Trinh Sát 5 (2003) Detective Investigation Files 5 (2003)
Vụ Án Hình Sự - Hồ Sơ Trinh Sát 4 (1998) Detective Investigation Files 4 (1998)
Vụ Án Hình Sự - Hồ Sơ Trinh Sát 3 (1997) Detective Investigation Files 3 (1997)