Phim Bộ
Giang Hồ Kỳ Án – Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 (2008) Giang Hồ Kỳ Án Phần 2 (2008)
Trò Chơi May Rủi (1999) Game Of Deceit (1999)
Tranh Quyền Đoạt Vị (2009) The Greatness Of A Hero (2009)
Đạo Mộ Bút Ký 2 - Nộ Hải Tiềm Sa (2019) The Lost Tomb 2 (2019)
Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ (1999) Ten Tigers Of Guangdong (1999)
Về Với Nhân Gian (1999) A Smiling Ghost Story (1999)
Vận Mệnh Mê Cung (1991) A New Life (1991)
Phi Hổ Quần Anh (1989) Flying Squads (1989)
Kế Hoạch A (2007) Project A (2007)
Đường Vào Vô Tận (1999) Road To Eternity (1999)
Lực Lượng Phản Ứng 4 (2004) Armed Reaction 4 (2004)
Lực Lượng Phản Ứng 3: Nữ Cảnh Sát (2001) Armed Reaction 3 (2001)
Lực Lượng Phản Ứng 2 (2000) Armed Reaction 2 (2000)
Lực Lượng Phản Ứng 1 (1998) Armed Reaction 1 (1998)
Tiếu Ngạo Giang Hồ (1984) The Smiling Proud Wanderer (1984)
Nộ Kiếm Cuồng Sa (1991) The Sword Of Conquest (1991)
Vương Lão Hổ Đoạt Kiệu (2009) A Bride For A Ride (2009)
Võ Hiệp Đế Nữ Hoa (1981) Princess Cheung Ping (1981)