Phim Bộ
Anh Hùng Nặng Vai (1996) Weapons Of Power (1996)
Cát Tinh Báo Hỷ (1988) The Legend Of Master Chan (1988)
Vùng Tử Địa 2 (2017) Into The Badlands Season 2 (2017)
Vùng Tử Địa 1 (2015) Into The Badlands: Season 1 (2015)
Anh Hùng Cái Thế - Cái Thế Hào Hiệp (1989) The Final Combat (1989)
Đấu Trí Tội Phạm - Hành Vi Phạm Tội (2017) Criminal Minds (2017)
Quyết Chiến Hoàng Thành (1998) The Sword And The Sabre (1998)
Lòng Hiếu Động Thiên - Câu Chuyện Hiếu Thảo (1995) Self Denial (1995)
Kim Đồng Ngọc Nữ (1990) In The Realms Of Joy (1990)
Đệ Tử Hoàng Phi Hồng (1993) Wong Fei Hung Returns (1993)
Lò Võ Thiếu Lâm - Võ Bá Thiếu Lâm (1993) Heroes From Shaolin (1993)
Khử Tà Diệt Ma 3 (2004) My Date With A Vampire 3 (2004)
Khử Tà Diệt Ma 2 (2001) My Date With A Vampire 2 (2001)
Khử Tà Diệt Ma 1 (1998) My Date With A Vampire (1998)
Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng (1994) Heroic Legend Of The Yang’s Family (1994)
Thủy Hử (1998) The Water Margin (1998)
Thiếu Niên Phương Thế Ngọc (1999) Young Hero Fong Sai Yuk (1999)
Xuất Vị Giang Hồ (1992) Road For The Heroes (1992)