Phim Bộ
Tung Hoành Tứ Hải (1999) Flaming Brothers (1999)
Tây Du Ký (1986) Journey To The West (1986)
Kỳ Án Bao Thanh Thiên (2019) Justice Bao (2019)
Giang Hồ Kỳ Án – Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 (2008) Giang Hồ Kỳ Án Phần 2 (2008)
Trò Chơi May Rủi (1999) Game Of Deceit (1999)
Tranh Quyền Đoạt Vị (2009) The Greatness Of A Hero (2009)
Đạo Mộ Bút Ký 2 - Nộ Hải Tiềm Sa (2019) The Lost Tomb 2 (2019)
Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ (1999) Ten Tigers Of Guangdong (1999)
Về Với Nhân Gian (1999) A Smiling Ghost Story (1999)
Vận Mệnh Mê Cung (1991) A New Life (1991)
Phi Hổ Quần Anh (1989) Flying Squads (1989)
Kế Hoạch A (2007) Project A (2007)
Đường Vào Vô Tận (1999) Road To Eternity (1999)
Lực Lượng Phản Ứng 4 (2004) Armed Reaction 4 (2004)
Lực Lượng Phản Ứng 3: Nữ Cảnh Sát (2001) Armed Reaction 3 (2001)
Lực Lượng Phản Ứng 2 (2000) Armed Reaction 2 (2000)
Lực Lượng Phản Ứng 1 (1998) Armed Reaction 1 (1998)
Tiếu Ngạo Giang Hồ (1984) The Smiling Proud Wanderer (1984)