Phim Bộ
Vua Lừa Gặp Chúa Bịp (1989) Crooks Don't Win (1989)
Trời Ban Phú Quý (1990) Being Rich (1990)
Mỹ Vị Thiên Vương (1997) A Recipe For The Heart (1997)
Cảnh Sát Mới Ra Trường 2 (1985) Police Cadet 2 (1985)
Dị Giới Hung Tình (1994) Shades Of Darkness (1994)
Diệt Ma Hiệp Đạo - Ma Đạo Tranh Bá 2 (1996) Vampire Expert 2 (1996)
Diệt Ma Hiệp Đạo - Ma Đạo Tranh Bá 1 (1995) Vampire Expert 1 (1995)
Tiên Phàm Tình Chưa Dứt (2009) The Winter Melon Tale (2009)
Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng (1981) Young Wong Fei Hung (1981)
Cuộc Chiến Quyết Thắng (1991) Bet On Best Bet (1991)
Độc Thủ Đao Khách (1994) Mystery Of Sabre (1994)
Bí Mật Trái Tim - Thiên Địa Hào Tình (1998) Secret Of The Heart (1998)
Võ Lâm Ngoại Sử (1986) Wulinwaishi (1986)
Nhất Kiếm Trấn Thần Châu (1978) One Sword (1978)
Nhân Quỷ Hồ Ly Tinh (1991) The Man The Ghost And The Fox (1991)
Hoa Nguyệt Giai Kỳ (1989) I Do I Do (1989)
Bảng Phong Thần (1981) God's Parade (1981)
Tuyết Hoa Thần Kiếm (1997) The Snow Is Red (1997)