Phim Bộ
Hán Sở Kiêu Hùng (2004) The Conquerors Story (2004)
Tây Du Ký Phần 2 (1998) Journey To The West 2 (1998) Tvb
Tây Du Ký Phần 1 (1996) Journey To The West 1 (1996) Tvb
Bức Màn Bí Mật Phần 2 (2002) Witness To A Prosecution 2 (2002)
Bức Màn Bí Mật Phần 1 (2000) Witness To A Prosecution 1 (2000)
Thiếu Niên Dương Gia Tướng (2006) The Young Warriors (2006)
Mã Vĩnh Trinh - Tranh Bá Bến Thượng Hải (1998) Master Ma (1998)