Phim Bộ
Dương Môn Nữ Tướng - Nữ Nhi Đương Tự Cường (2001) Legendary Fighter Yang's Heroine (2001)
Người Hùng Đảo Bình Châu (1998) Rural Hero (1998)
Trạng Sư Hồ Đồ (2002) A Case Of Misadventure (2002)
Sư Tử Hà Đông (1996) Mutual Affection (1996)
Xác Ướp Hồi Phục - Cương Thi Tái Thế (1993) The Vampire Returns (1993)
Thiên Lý Công Đường - Nữ Trạng Tài Danh (2007) Word Twisters Adventure (2007)
Đại Đường Danh Thám (1990) The Blood Hounds (1990)
Du Kiếm Giang Hồ (2006) Vagabond Vigilante (2006)
Đối Mặt - Song Diện Giai Nhân (1999) Face To Face (1999)
Hiệp Nữ Du Long (1993) The Last Conquest (1993)
Bao Thanh Thiên - Bao Đại Nhân (1995) TVB Justice Bao (1995) Tvb
Bao Thanh Thiên (1993) Justice Bao (1993)
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019) Heavenly Sword And Dragon Slaying Sabre (2019)
Hồng Văn Định (2005) The Legend Of Hung Man Ting (2005)
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm (2002) Meteor Butterfly Sword (2002)
Long Tại Giang Hồ (1992) Spirit Of The Dragon (1992)
Bạch Phát Ma Nữ (1995) The Romance Of The White Hair Maiden (1995)
Truy Nhật Hào Hùng (1993) The Edge Of Righteousness (1993)