Phim Bộ
Giải Mã Kỳ Án 3 (2010) Fringe 3 (2010)
Giải Mã Kỳ Án 4 (2011) Fringe 4 (2011)
Khu Vườn Bí Mật (2010) Secret Garden (2010)
Thế Giới Ma Quái (2020) Sweet Home (2020)
Lộc Đỉnh Ký (2020) The Deer And The Cauldron (2020)
Hơn Cả Tình Bạn (2020) More Than Friends (2020)
Thợ Săn Tâm Trạch (2020) Psych Hunter (2020)
Tín Hiệu (2016) Signal (2016)
Anh Ta Thực Sự Không Mấy Yêu Em (2020) Love Yourself (2020)
Mật Danh Iris (2009) Iris (2009)
Nữ Hoàng Báo Thù (2017) The Queen (2017)
Nữ Phi Công Xinh Đẹp (2012) Take Care Of Us, Captain (2012)
Đại Tần Đế Quốc 3 - Quật Khởi (2017) The Qin Empire 3 (2017)
Đại Tần Đế Quốc 2 - Chí Thiên Hạ (2012) The Qin Empire 2 (2012)
Đại Tần Đế Quốc 1 (2009) The Qin Empire 1 (2009)
Cửu Quỷ Hồ Truyện - Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (2020) Tale Of The Nine Tailed (2020)
Khôi Phục Giang Sơn (2003) Whatever It Takes (2003)
Khởi Nghiệp (2020) Start-up (2020)