Phim Bộ
Tân Hồng Lâu Mộng (2012) The Dream Of Red Mansions (2012)
Tân Thiên Long Bát Bộ (2013) Demi Gods And Semi Devils (2013)
Thập Tam Mật Sát Lệnh - Lưỡng Diện Nhân (1996) Unnatural Born Killer (1996)
Mũi Tên Xanh 4 (2015) Arrow 4 (2015)
Mũi Tên Xanh 3 (2014) Arrow3 (2014)
Mũi Tên Xanh 2 (2013) Arrow 2 (2013)
Mũi Tên Xanh 1 (2012) Arrow 1 (2012)
Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ (2015) The Four (2015)
Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên (2019) Love And Destiny (2019)
Chuyên Gia Đàm Phán (2002) Take My Word For It (2002)
18+
Đạo Diễn Khỏa Thân (2019) The Naked Director (2019)
Trạch Thiên Ký (2017) Fighter Of The Destiny (2017)
Phi Hổ Lôi Đình Cực Chiến 2 (2019) Flying Tiger 2 (2019)
Võ Hiệp Hoàng Phi Hồng (1984) The Return Of Wong Fei Hung (1984)
Rồng Nam Phượng Bắc (1999) Kungfu Master From Guangdong (1999)
Linh Hồn Tàn Ác Marianne (2019) Marianne (2019)
Phật Sơn Vịnh Xuân Quyền Vương - Kungfu Phật Sơn (2005) Real Kungfu (2005)
Nhân Viên Điều Tra - Hồ Sơ Tội Phạm 2 (1996) The Criminal Investigators 2 (1996)