Phim Bộ
Thần Điêu Đại Hiệp (1995) The Condor Heroes (1995)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009) The Heaven Sword And The Dragon Sabre (2009)
Tinh Võ Môn (1995) Fist Of Fury (1995)
Tuyệt Sắc Khuynh Thành (2016) Royal Romance (2016)
Hoa Lưỡng Sinh (2015) Twice Blooms The Flower (2015)
Cực Phẩm Tân Nương (2015) My Amazing Bride (2015)
Bí Mật Trà Hoa Viên (2015) Tea Love (2015)
Thiên Long Bát Bộ (1982) Demi Gods And Semi Devils (1982)
Thiên Long Bát Bộ (1996) Demi Gods And Semi Devils (1996)
Võ Thần Triệu Tử Long (2016) God Of War Zhao Yun (2016)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2003) The Heavenly Sword And Dragon Saber (2003)
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2000) Heaven Sword And Dragon Sabre (2000)
Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt (2014) Young Sherlock (2014)
Bằng Chứng Thép 2 (2008) Forensic Heroes 2 (2008)
Bằng Chứng Thép 1 (2006) Forensic Heroes 1 (2006)
Bằng Chứng Thép 3 (2011) Forensic Heroes 3 (2011)
Thiên Tài Lang Băm (2015) Yong-pal (2015)
Mặt Nạ Công Tố Viên (2015) Masked Prosecutor - The Man In The Mask (2015)