Phim Bộ
Nhất Đen Nhì Đỏ 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đâu Who Is The Winner 6 (2000)
Nhất Đen Nhì Đỏ 5: Song Thiên Tranh Bịp (1998) Who Is The Winner 5 (1998)
Nhất Đen Nhì Đỏ 4: Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ (1996) Who Is The Winner 4 (1996)
Nhất Đen Nhì Đỏ 3: Độc Bá Thiên Hạ (1993) Who Is The Winner 3 (1993)
Nhất Đen Nhì Đỏ 2: Thiên Hạ Vô Địch (1992) Who Is The Winner 2 (1992)
Nhất Đen Nhì Đỏ 1 (1991) Who Is The Winner (1991)
Thiên Long Bát Bộ (2003) Demi Gods And Semi Devils (2003)
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm (2017) The Advisors Alliance 2: Growling Tiger , Roaring Dragon (2017)
Quân Sư Liên Minh 1 (2017) The Advisors Alliance 1 (2017)
Sở Lưu Hương Tân Truyện (2012) The Legend Of Chu Liu Xiang (2012)
Phù Thủy Trong Gương (2016) Mirror Of The Witch (2016)
Gia Vị Cuộc Đời - Ẩm Thực Cuộc Sống (2009) The Stew Of Life (2009)
Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương (2013) Flowers In Fog (2013)
Con Tàu Y Đức (2017) Hospital Ship (2017)
Tân Bao Thanh Thiên (1995) Justic Pao (1995)
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ (2014) The Empress Of China (2014)
Ma Tổ (2012) Mazu (2012)
Vương Quốc Thây Ma (2019) Kingdom (2019)