Phim Bộ
Xác Ướp Kỳ Binh (1988) Keung Sze Kay Bing (1988)
Tình Bạn Hữu - Hồn Ma Vui Vẻ (1991) One Step Beyond (1991)
Thiếu Lâm Sư Tôn Đạt Ma (1986) Dharma Founder Of Shaolin (1986)
Tài Nhân Trịnh Bản Kiều (2002) Doomed To Oblivion (2002)
Săn Diều Hâu (1982) The Emissary (1982)
Quyền Lực Đen Tối - Trang Đài Son Phấn (2005) The Charm Beneath (2005)
Nữ Cảnh Sát Siêu Phàm - Phượng Hoàng Đặc Cảnh (1995) Lady Super Cops (1995)
Mũi Tên Xanh 7 (2018) Arrow 7 (2018)
Mũi Tên Xanh 6 (2017) Arrow 6 (2017)
Mũi Tên Xanh 5 (2016) Arrow Season 5 (2016)
Công Chúa Bướng Bỉnh (2006) My Bratty Princess (2006)
Hồng Hy Quan (1986) The Master Of Shaolin (1986)
Bí Mật Bảo Tàng (2006) The Biter Bitten (2006)
Đao Kiếm Lưu Tình (2015) The Executioner (2015)
Khí Phách Hoàng Phi Hồng (2005) Master Of Kung Fu (2005)
Kim Ngọc Lương Duyên (2014) Perfect Couple (2014)
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu (2015) Detectives And Doctors (2015)
Sự Chuyển Mình Hoa Lệ (2015) Limelight Years (2015)