Phim Bộ
Thập Tam Muội (1983) The Legend Of The Unknows (1983)
Lữ Khách Cô Đơn - Cô Thành Khách (1998) The Maverick (1998)
Lộc Đỉnh Ký (1984) The Duke Of Mount Deer (1984)
Kinh Hoa Xuân Mộng (1980) Yesterdays Glitter (1980)
Địch Thanh (1985) The Legend Of Dik Ching (1985)
Cuồng Hiệp - Thiên Kiều - Ma Nữ (1988) The Ranger, The Superior And The Demon Girl (1988)
Hội Quần Anh Nhà Đường - Anh Hùng Thời Xưa (1996) Ancient Heroes (1996)
Đại Gia Tộc (1991) Big Family (1991)
Cỗ Máy Thời Gian (2001) A Step Into The Past (2001)
Vân Tịch Truyện (2018) Legend Of Yun Xi (2018)
Võ Đang 2 (2006) Wu Dang 2 (2006)
Võ Đang 1 (2003) Wu Dang 1 (2003)
Sàn Đấu Huynh Đệ (2018) Fist Fight (2018)
Lang Nha Bảng (2015) Nirvana In Fire (2015)
Không Khoan Nhượng (2013) Sniper Standoff (2013)
Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ (2013) Legend Of Hua Mulan (2013)
Hiệp Nữ Phá Thiên Quan (2000) Treasure Venture (2000)
Hoàng Hậu Cuối Cùng (2018) The Last Empress (2018)