Phim Bộ
Đại Đường Danh Thám (1990) The Blood Hounds (1990)
Du Kiếm Giang Hồ (2006) Vagabond Vigilante (2006)
Đối Mặt - Song Diện Giai Nhân (1999) Face To Face (1999)
Hiệp Nữ Du Long (1993) The Last Conquest (1993)
Bao Thanh Thiên - Bao Đại Nhân (1995) TVB Justice Bao (1995) Tvb
Bao Thanh Thiên (1993) Justice Bao (1993)
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019) Heavenly Sword And Dragon Slaying Sabre (2019)
Hồng Văn Định (2005) The Legend Of Hung Man Ting (2005)
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm (2002) Meteor Butterfly Sword (2002)
Long Tại Giang Hồ (1992) Spirit Of The Dragon (1992)
Bạch Phát Ma Nữ (1995) The Romance Of The White Hair Maiden (1995)
Truy Nhật Hào Hùng (1993) The Edge Of Righteousness (1993)
Vua Lừa Gặp Chúa Bịp (1989) Crooks Don't Win (1989)
Trời Ban Phú Quý (1990) Being Rich (1990)
Mỹ Vị Thiên Vương (1997) A Recipe For The Heart (1997)
Cảnh Sát Mới Ra Trường 2 (1985) Police Cadet 2 (1985)
Dị Giới Hung Tình (1994) Shades Of Darkness (1994)
Diệt Ma Hiệp Đạo - Ma Đạo Tranh Bá 2 (1996) Vampire Expert 2 (1996)