Phim Bộ
Săn Diều Hâu (1982) The Emissary (1982)
Quyền Lực Đen Tối - Trang Đài Son Phấn (2005) The Charm Beneath (2005)
Nữ Cảnh Sát Siêu Phàm - Phượng Hoàng Đặc Cảnh (1995) Lady Super Cops (1995)
Mũi Tên Xanh 7 (2018) Arrow 7 (2018)
Mũi Tên Xanh 6 (2017) Arrow 6 (2017)
Mũi Tên Xanh 5 (2016) Arrow Season 5 (2016)
Công Chúa Bướng Bỉnh (2006) My Bratty Princess (2006)
Hồng Hy Quan (1986) The Master Of Shaolin (1986)
Bí Mật Bảo Tàng (2006) The Biter Bitten (2006)
Đao Kiếm Lưu Tình (2015) The Executioner (2015)
Khí Phách Hoàng Phi Hồng (2005) Master Of Kung Fu (2005)
Kim Ngọc Lương Duyên (2014) Perfect Couple (2014)
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu (2015) Detectives And Doctors (2015)
Sự Chuyển Mình Hoa Lệ (2015) Limelight Years (2015)
Tân Hồng Lâu Mộng (2012) The Dream Of Red Mansions (2012)
Tân Thiên Long Bát Bộ (2013) Demi Gods And Semi Devils (2013)
Thập Tam Mật Sát Lệnh - Lưỡng Diện Nhân (1996) Unnatural Born Killer (1996)
Mũi Tên Xanh 4 (2015) Arrow 4 (2015)