Phim Bộ
Chuyển Thế Kinh Tình (2002) The Battle Against Evil (2006)
Mười Hai Truyền Thuyết (2019) Our Unwinding Ethos (2019)
Hoàng Phi Hùng Tái Xuất Giang Hồ (1991) Man From Guang Dong (1991)
Nụ Hôn Nghiệp Chướng - Tham Vọng (1993) Ambition (1993)
Tiết Cương Phản Đường (1986) Destined To Rebe (1986)
Lực Lượng Chống Lừa Đảo (1997) Corner The Con Man (1997)
Hoàng Đại Tiên - Phổ Độ Chúng Sinh (1986) The Legend Of Wong Tai Sin (1986)
Phương Thế Ngọc Và Vua Càn Long (1994) The Emperor And I (1994)
Loan Đao Phục Hận - Nguyệt Tròn Thần Đao (1997) Against The Blade Of Honor (1997)
Lâm Xung (1986) The Unyielding Master Lim (1986)
Khúc Nhạc Tình Yêu - Cuộc Tình Dưới Vòm Trời (2006) Under The Canopy Of Love (2006)
Đệ Nhất Mai Mối (2019) Little Matchmaker In Great Zhou (2019)
Biệt Đội Cơ Động (2019) Police Tactical Unit (2019)
Bạch Phát Vương Phi (2019) Princess Silver (2019)
Bao Thanh Thiên - Khai Phong Kỳ Án (2013) Justic Pao (2013)
Nam Hiệp Triển Chiêu (1993) The Conspiracy Of The Eunuch (1993)
Thái Bình Thiên Quốc (1988) Twilight Of A Nation (1988)
Thăng Bình Công Chúa (1997) Taming Of The Princess (1997)